Kolmårdstrollens Personalkooperativ
Sjöviksvägen 52 618 30 Kolmården
Telefonnr: 011-391240
Anne Hallgren: ordförande och förskolechef
info@kolmardstrollen.se