Utomhuspedagogiken, Storyline och vättarna och rumpnissarna är basen på vår förskola. Våra styrdokument läroplan för förskolan, skollagen och barnkonventionen ligger alltid i grunden för vårt arbete. Värdegrunden, jämlikhet och genustänk är viktiga bitar.

Utomhuspedagogik:
Vi samarbetar med friluftsfrämjandet och arbetar med de grupperna. Knopparna de minsta barnen får lära sig umgås i naturen och hitta glädjen med att vara ute i skog och mark. Knyttarna de lite större får lära sig om vad som händer i naturen, årstidsväxlingar, om växter och djur men även här är glädjen med att vistas i naturen viktigast. Mulle vi går lite djupare in i kunskaperna vi pratar om kretslopp, miljöaspekter, hitta vilse kurs och leker och sjunger.
Även dagarna vi inte är i skogen är vi mycket ute på gården eller gör olika utflykter. Alla barn som sover ligger i vagn eller vindskydd ute. Vi äter ofta ute både lunch mellanmål.
Storyline:
Detta är ett arbetssätt där vi får barnen mycket delaktiga. Vi når alla läroplanens mål i storyline. Vi har en story som barnen genom tankar och ideer för den framåt. Vi får med barnen genom brainstorming, röstning och att barnen reflekterar över öppna frågor utan givna svar. Barnen kommer med lösningar och ideer hur arbetet ska fortlöpa. Fram till nu har vi jobbat med relationer och värdegrund där vi mötte det ensamma trollet Trulle. Livsstil och hälsa där träffade vi vår rymdhjälte Rabarbro som behövde lära sig om kroppen och hur man ska äta och leva för att må bra. I djurparken byggde vi en djurpark barnen forskade om varsitt djur vi jobbade också med olika yrkesroller i vår park och vad som fanns i parken mera än djur. Vad ska säljas, vad ska det kosta
m.m. Vt 2016 jobbade vi med rymden och planeter, vi forskade om varsin planet. Vi åkte till visualiseringscentrum där vi åkte på rymdfärd. Denna termin jobbar vi med hur man levde förr. Vi märker att barnen tycker det är roligt och att de lär sig mycket som de minns bättre. Vi lär oss med alla sinnen. Vi dokumenterar tillsammans med barnen.
Denna termin har vi två grupper för de mindre barnen vättarna de som fyller 3 år. Rumpnissarna är från 1-3 år
Rumpnissarna
Det är de mindre barnens grupp denna termin jobbar vi med Babblarna med ett lättare och mera okomplicerat sätt. Vi övar på färger, lägesord m.m Vi sjunger gör ramsor och lekar och lär oss nya saker. Vi jobbar hela tiden med bemötande och värdegrund och turtagning.
Vättarna
Är mellanbarnens grupp. Just nu jobbar vi med att skapa ett landskap där våra vättar bor. Här börjar vi med frågeställningar och barnen får vara med och påverka arbetet. Detta är en förberedande grupp inför Storyline.

mulle